Affärssystem – ERP

För att enkelt se vilka affärssystem som passar vilka företag tittar man på de branscher affärssystemen verkar inom. Antal lämpliga system syns i den blå cirkeln.
affärssystem ERP

affärssystem

Alla affärs- och erp system jämförbara som har ett större antal kunder på den svenska marknaden. Filtrera de du behöver fokusera på för ditt företag. Välj lämplig bransch för lista.

Ett företag eller en företagare måste ha ett affärssystem oavsett om det rör sig om ensamföretagarens excelark eller koncernens stora SAP installation. Fakturor behöver skapas och bokföring måste göras. Vissa affärssystem är enklare än andra. Här hittar du hela listan.


Luca Pacioli använde i sin bokföring konton för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, han beskrev användandet av journaler, visade bokslutstransaktioner, betonade vikten av balans mellan debet och kredit och han beskrev uppställningen för balansrapport och resultatrapport.Gratis bokföringsprogram.