Branscher

För att enkelt se vilka affärssystem som passar vilka företag tittar man på de branscher affärssystemen verkar inom. Antal lämpliga system syns i den blå cirkeln.