Definitioner och affärssystem

Små företag
Företag med mindre än 50 anställda och en omsättning på mindre än 10 miljoner euro.

Medelstora företag
Företag med 50 – 249 antal anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro

Stora företag
Företag med mer än 250 anställda och mer än 50 miljoner euro i årsomsättning.

Omnichannel commerce
Är förmågan att serva både e-handel, fysisk butik och sociala medier ifrån ett och samma system. Samt att ditt system har förmågan att följa kunden mellan mobilen, den bärbara och när kunden kommer in fysiskt i din butik.

ERP
Enterprise Resource Planning – Det internationella begreppet för affärssystem

CRM
Customer Relationship Management – Modulen eller systemet för kundhantering

SCM
Supply Chain Management – Detta handlar om logistikfunktionen men inte bara det utan om 3 huvudflöden: Produktflödet, Informationsflödet, Penningflödet. Ett svenskt ord kan sammanfatta begreppet: Flödesekonomi.

PIM
Product Information Management – Möjliggör en central hantering av information om produkter. Att hantera information som krävs för att marknadsföra och sälja produkter genom olika distributionskanaler är ofta mycket komplicerat, då många idag har stora sortiment med omfattande mängder produkter och artiklar. PIM för B2B och B2C gör det enkelt att skapa en bra kundupplevelse med konsekvent information och engagerande innehåll.

RPA
Robotic Process Automation – är en teknik som används för att automatisera uppgifter som annars skulle utföras manuellt av kontorspersonal

MIS
Management Information System

OLF
Order-Lager-Fakturering

OLFI
Order-Lager-Fakturering-Inköp

OMS
Order Management – Ett system för att effektivisera orderhantering och processer kring produkt och kund.

FMS
Financial Management Solutions.

FSCM
Financials and Supply Chain Management.

EPM
Enterprise Performance Management

WMS
Warehouse Management System och är det vi på svenska benämner lagerhanteringssystem.

Övrigt:
Affärssystem för byggbranschen

CRM system och kundhantering