E-handel

e-handel, ehandel, gung, retail, butik, säljstöd, konsument, leverantörsportal, webb, integration, shop, visma business, visma.net, magento, prestashop, orango, itero, ea system, lagerstyrningssystem, inköp, lagerhanteringssystem, wms, system, exsitec

Lämpliga affärssystem för e-handel

med stöd och bred branschkunskap om e-handel

CRM system
USP: Störst på e-handel i Sverige och Norden
CRM system
- - -
CRM system
- - -
CRM system
- - -
CRM system
USP: Enklast och snabbast att starta och sköta
CRM system
- - -
CRM system
USP: E-handelns CRM system som växer mest/snabbast i Sverige. Specters e-handlare gör större vinster än branschsnittet.
CRM system
USP: Sveriges mest använda affärssystem
CRM system
- - -
CRM system
- - -
CRM system
- - -
CRM system
- - -
CRM system
USP: Sitoo förenar fysisk och digital handel. POS och e-handel i molnet.
konkurrensverket.se: "E-handel är när ett företag eller en konsument säljer, köper eller byter en produkt, tjänst eller information via internet. Den digitala infrastrukturen och utbyggnaden av den är en grundläggande förutsättning för e-handel och dess tillväxt i och utanför Sverige. E-handelns utveckling kan erbjuda betydande sysselsättnings-möjligheter, i synnerhet i små och medelstora företag, och bidra till ekonomisk tillväxt."

Den moderna bokföringen (1494) har varit grunden för den kapitalmarknad som har växt fram och givit företag möjligheter att växa.Gratis bokföringsprogram.