Handel och distribution

handel, distribution, lager, inköp, försäljning, import, export, bitlog, inbiz, itero, orango, cgi, peritus, softera baltic, accigo

Lämpliga affärssystem för handel och distribution

med stöd och bred branschkunskap om handel och distribution

CRM system
- - -
CRM system
USP: Sveriges mest använda affärssystem

Ett lagerhanteringssystem, på engelska Warehouse Management System som också förkortas WMS, används för att stödja de dagliga aktiviteterna inom ett lager, med fokus på lagerkontroll och förflyttning av varor i lager.