Transport och logistik

transport, logistik, lastbil, chaufförer, processer, transportsystem, tåg, flyg, icecon, logtrade, ea system, abakion, visma.net, åkeri, lastbilscentral

Lämpliga affärssystem för transport och logistik

med stöd och bred branschkunskap om transport och logistik

CRM system
USP: Sveriges mest använda affärssystem

Luca Pacioli använde i sin bokföring konton för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, han beskrev användandet av journaler, visade bokslutstransaktioner, betonade vikten av balans mellan debet och kredit och han beskrev uppställningen för balansrapport och resultatrapport.Gratis bokföringsprogram.