knowit

Knowit AB är ett svenskt IT-företag som arbetar med konsulting och som digitala kommunikationsbyrå.

Systemkompetens

Historik

Knowit etablerades 1990 och har över 2300 medarbetare representerade på 13 orter i Sverige och på sex i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Know IT grundades av Carl-Emil Sundberg och Sven-Håkan Olsson i Stockholm. En del av tillväxten har skett genom förvärv av bolag. 2009 förvärvades Endero Oy och 2010 Reaktor AS. Våren 2012 bytte Know IT namn till Knowit