KR System

Idag, 2019, har företaget 55 anställda. Förutom att sälja och utveckla kunders verksamheter via Pyramid, pågår ett stort arbeta med utveckla personal och varumärket. Vi lanserar vår nya grafiska profil och personalen utbildas inte bara i Pyramid utan också att jobba i team.
Sveriges största leverantör av Pyramid

Pyramid affärssystem är navet i systemlösningarna och KR System är idag Sveriges största leverantör av Pyramid. Sedan starten 1983 har företaget vuxit och KR System har erfarenhet av över 700 systeminstallationer.

KR System finns representerade på fyra orter i Sverige, Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad/Skövde.

Systemkompetens

Historik

Runt 2000 började KR System växa utanför Göteborg. Accom Data, ett företag i Värmland som också sålde Pyramid, köptes upp. Efter några år anställdes personal i Skövde som hade arbetat en del i Karlstad. Tillsammans med personalen från Accom, blev detta KR System Karlstad /Skövde. 2005 valde vi att etablera oss i Stockholm 2011 startades verksamheten i Malmö.