Nets Sweden AB

Levererar kortbetalningar och betallösningar till ett större antal affärssystem. Dvs är att anse som en plugin till befintliga affärssystem om man har en pos eller kassalösning inkluderat i sin affärsmodell. Deras core affärside är uthyrning av dessa kortterminaler.