Bokio

Bokföring, fakturering och Lön.

Kostnad: GRATIS!

Behöver du en bokföringsbyrå som hjälper dig först då är det att det kostar pengar. Support finns att få via självhjälp i användarforum på bl a facebook.

Funktioner och processer

Bokföring, fakturering och Lön.

Systemleverantör

crm system leverantör


Luca Pacioli använde i sin bokföring konton för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, han beskrev användandet av journaler, visade bokslutstransaktioner, betonade vikten av balans mellan debet och kredit och han beskrev uppställningen för balansrapport och resultatrapport.Gratis bokföringsprogram.