Copernicus Business Suite

Copernicus Business Suite är en systemlösning för planering, styrning och uppföljning av projekt och projektverksamheter.

Copernicus Project
Copernicus Time
Copernicus ERP
Copernicus BPM

Systemleverantör