Fast2

En av Sveriges ledande leverantörer av affärssystem för fastighetsbolag. Fastighetssystem med användaren i fokus

Systemleverantör

crm system leverantör


Luca Pacioli använde i sin bokföring konton för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, han beskrev användandet av journaler, visade bokslutstransaktioner, betonade vikten av balans mellan debet och kredit och han beskrev uppställningen för balansrapport och resultatrapport.Gratis bokföringsprogram.