IFS Applications

IFS utvecklar, säljer och implementerar ett egenutvecklat komponentbaserat affärssystem, IFS Applications. Systemet har moduler för styring av försörjningskedjor (SCM), underhåll och utveckling av anläggningstillgångar, produktcykelhantering, kundrelationsstyrning (CRM) och verksamhetsstyrning och finns på 22 språk. IFS Application används av cirka 1 000 000 användare.

Funktioner och processer

CRM, styring av försörjningskedjor (SCM), underhåll och utveckling av anläggningstillgångar, produktcykelhantering

Systemleverantörer

Historik

Grundat 1983 i Linköping. Det första uppdraget var att skapa ett leveranssystem till ett svenskt kärnkraftverk.