Summa affärssystem

Ett högt specialiserat affärssystem för den grafiska branschen. Ett system för projekthantering i byråmiljö och hanterar förutom offset även storformat, digital och byråproduktion.

Historik

Företaget, Summa Kalkylsystem AB är baserat i Skövde. Ägandet är oförändrat sedan starten 1993 och all programutveckling har finansierats genom egna medel.