Valei

En kassalösning speciellt anpassad för frisörer som jobbar med tidsbokning. Har 2500 kunder inom flera olika branscher med bokning, betalning och kundvård.

Systemleverantör

crm system leverantör


Det bokföringssystem som Luca Pacioli beskrev i sin bok 1494 är i stort sett lika omfattande som det bokföringssystem vi har idag. Gratis bokföringsprogram.