AFRY

Den 22 februari 2019 gick ÅF samman med det finska bolaget Pöyry och bildade ÅF Pöyry. Detta innebar att den nya koncernern ÅF Pöyry blev ett av nordeuropas största ingenjörsföretag med över 16 000 anställda och kontor i 50 länder.

Den 25 november 2019 bytte bolaget varumärke till AFRY. Det juridiska namnet förblir ÅF Pöyry AB.

Historik

AFRY (juridiskt namn ÅF Pöyry AB), tidigare ÅF AB och Aktiebolaget Ångpanneföreningen, är ett svenskt ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Företaget har sitt huvudkontor i Solna. Den första svenska ångpanneföreningen bildas i Malmö den 23 februari 1895 under namnet Södra Sveriges Ångpanneförening. Föreningen bildades av ägare till ångpannor och andra tryckkärl. Avsikten var att genom återkommande besiktningar förhindra olyckor.