Sogeti

Leverantör av främst Microft Dynamics 365 men ägs av stora Capgemini

Systemkompetens