Hantverksdata Sverige AB

Hantverksdata har bolag i både Sverige, Finland, Norge och Danmark. Hantverksdata är ett företag med omkring 170 anställda och över 45 års erfarenhet av entreprenad- och servicebranscherna. Ekonomin är mycket god och företaget är ett trippel AAA företag.

Branschfokus

Marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med moduluppbyggda system. Expanderar kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som larm, golv, plåt & vent, kyla, hiss och bygg. Sammanlagt har Hantverksdata drygt 5 000 företag och ca 50 000 användare inom de olika branscherna.

Systemkompetens