Nordiska Entreprenadsystem AB

Företaget bakom NEXT Enterprise som kopplar ihop olika affärssystem till en för branschen välfungerande lösning. Personalen kommer delvis tidigare från NCC-koncernen och har därmed brett kunnande om byggbranschen därifrån.

Branschfokus

Byggbranschen, Entreprenad, Byggservice, Mark och anläggning, Installation och service, Riv och betongteknik

Systemkompetens