Sigma

Ett svenskt IT konsultbolag med över 30 år på nacken. Etablerade i Sverige, Finland, Indien, Polen, Storbritannien och USA.

Systemkompetens