TietoEVRY

En större nordisk systemleverantör som tills nyligen hette Tieto och Evry innan dessa båda bolag gick samman i december 2019.

Branschfokus

Bank och finans, Försäkring, Offentlig sektor, Hälso- och sjukvård, Process- och tillverkande industri, Energi, Handel, Logistik, Kommunikation, media och teknik

Systemkompetens