24SevenOffice

ERP med moduler för Bokföring, Projekt, Timmar, Faktura och CRM.

Funktioner och processer

Moduler: Fakturering Bokföring Säljstödsystem (CRM) Fil-/dok-behandlare E-mail Projektstyrning Kalender Publicering E-handel

Systemleverantör

Historik

Ett norskt IT projekt som startades 1996 av Stian Rustad