AMCS

Ett Irländskt företag specialiserat på avfallshantering och systemstöd till detta.

”Digitalisering för en renare värld”

Funktioner och processer

Kund- och avtalshantering, stöd för avancerad prissättning som betalning per vikt, tillåten vikt, rabatter, prisindexering, debitering per besök och minimidebitering per lyft Tillgångshanteringssystem (fordon, avfallskärl och containrar) Transportprocesser, containerhantering, ruttplanering och utförande, genomförande av enskilda resor och komprimatorarbete Vägningssystem (betala efter vikt, fordonsvågar, omlastningsstationer och återvinningsstationer) Personaladministration (löner och övertid) Återvinning (inkommande/utgående, kvalitetskontroll av material och lagerhantering) Materialhandel (matchning av tillgång och efterfrågan, marginalberäkningar och fraktdokument) Faktureringsmotor: skapa digitala fakturor (e-faktura) och automatiska påminnelser Leverantörsskulder (underleverantörer, extern behandling och tillfällig personal) Kundfordringar (direktdebitering, onlinebetalning med kreditkort och förbättrade åldersanalyser av kundfordringar)

Systemleverantör