Viskan ETM

Viskan ETM är ett backend-system bestående av funktioner som Orderhantering, Lager och Logistik, Helpdesk, Abonnemang och Remarketing.


Att bokföra innebär att ordna, sammanställa, värdera och rapportera affärshändelser. Affärshändelser är in- eller utbetalningar som direkt påverkar ett företags resultat och ställning. Affärshändelserna ska vara dokumenterade som verifikationer så som kvitton och fakturor.