Briljant Ekonomisystem

Funktioner och processer

Fakturering, Leverantörsfakturahantering, Bokföring, Order/lager, Tidredovisning, Projektredovisning, Analysfunktioner, Koncernredovisning, Löner, Hyresredovisning, Årsredovisning

Historik

Har funnits på marknaden sedan 1995