Tengella

En affärssystemslösning för tjänsteföretag med stort fokus på schemaläggning.

Funktioner och processer

Säljstöd (CRM), Digitala Kvalitetskontroller, Kundportal, Webborder, Avvikelsehantering (kvalitetsanmärkningar/hantering), Mobilhantering, Dokumenthantering, Personalregister, Kundregister, Projektregister, Avtalshantering, Arbetsorderhantering, Schemaläggning (helt uppbyggt efter verklighetsscenarios), SMS-avisering (till kund och personal), Pris/Artikelregister, Tidrapportering, Löneberedningshantering (inkl lönearter), Rut och Rot hantering, Fakturering och Kundreskontra.


Utvecklingen av den moderna bokföringen (1494) har varit av stor betydelse för utvecklingen av civilisationen under flera århundraden.