SLIPP Redovisning

En smartare redovisningsbyrå. Slipp Redovisning är en av Sveriges moderna, digitala och effektiva redovisningsbyråer.

Systemleverantör

crm system leverantör


PIM: Product Information Management – Möjliggör en central hantering av information om produkter. Att hantera information som krävs för att marknadsföra och sälja produkter genom olika distributionskanaler är ofta mycket komplicerat, då många idag har stora sortiment med omfattande mängder produkter och artiklar. PIM för B2B och B2C gör det enkelt att skapa en bra kundupplevelse med konsekvent information och engagerande innehåll.