extendaretail

Extenda och Visma Retail gick 2018 samman och bildade extendaretail.