Garp

Ett affärssystem för företag inom tillverkning, fashion och distribution. Ägs av Jeeves sedan 2005.

Historik

Köptes upp 2005 av Jeeves