Hogia

Ekonomisystem, lönesystem, elektronisk fakturahantering, handel och logistik lösningar. Hogia har en hel familj med produkter för små och mellanstora företag. Var länge jämförbart med det svenska SPCS som sedemera köptes upp av Visma.

Funktioner och processer

CRM


Den moderna bokföringen (1494) har varit grunden för den kapitalmarknad som har växt fram och givit företag möjligheter att växa.Gratis bokföringsprogram.