Hogia

Ekonomisystem, lönesystem, elektronisk fakturahantering, handel och logistik lösningar. Hogia har en hel familj med produkter för små och mellanstora företag. Var länge jämförbart med det svenska SPCS som sedemera köptes upp av Visma.

Funktioner och processer

CRM

Historik

Hogia grundades 1980 av entreprenören Bert-Inge Hogsved. Hans fru Åse hade ett par år tidigare startat sin egen bokföringsbyrå. Driven av ett intresse för programmering köpte Bert-Inge en persondator, en IMSAI 8080, och utvecklade ett redovisningsprogram för sin frus byrå. Det kom att bli Hogias första produkt och en stor försäljningsframgång. I takt med persondatorns framfart expanderade Hogia kraftigt, och utvecklade fler programvaror på löne- och ekonomiområdet. 1988 började Hogia även utveckla IT-lösningar för kollektivtrafiken och var bland de första i Sverige att utveckla ett positioneringssystem för Västtrafiks bussar tillsammans med Telia och Ericsson. På tio år hade fåmansbolaget växt till ett välrenommerat företag med 150 anställda. Men i slutet av 80-talet kom krisen. Expansionen hade gått väldigt fort och kanske lite för lätt. Man tappade fart och därmed initiativet i den snabbrörliga databranschen. Bert-Inge Hogsved beslutade sig för en drastisk omorganisation för att återskapa entreprenörsandan från de första åren. Företaget klövs i sex mindre, självständiga bolag, för att fördela ledarskap och ansvar på fler medarbetare. Med samma produkter och samma personalstyrka vändes förlust till vinst på ett år. Sedan 1991 har Hogia aldrig visat röda siffror. Idag finns i Hogia-gruppen 27 bolag med 675 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Storbritannien. Verksamheten inom området transportsystem har kunder i fyra världsdelar. Verksamheten är helt familjeägd och självfinansierad. I över tio års tid har Hogia erhållit det högsta kreditbetyg som ett aktiebolag kan få, trippel-A-klassificering (AAA). Bert-Inge Hogsved har innehaft VD-rollen sedan starten 1980.