Fiskerinäring

fiskerinäring, spårbarhet, fiskbranschen, fiskerinäring, hav & vattenmyndigheten, digitalisering, direktkonsult

Lämpliga affärssystem för fiskerinäring

med stöd och bred branschkunskap om fiskerinäring

CRM system
USP: Sveriges mest använda affärssystem

FMS: Financial Management Solutions.