Fiskerinäring

fiskerinäring, spårbarhet, fiskbranschen, fiskerinäring, hav & vattenmyndigheten, digitalisering, direktkonsult

Affärssystem