Edison Solutions AB

Edison Solutions AB grundades 1988 (då med namnet Programbyrån) med inriktningen att utveckla, marknadsföra och distribuera program inom segmentet ”ekonomisk administration”. En viktig del av affärsidén har hela tiden varit kvalitetstänkandet. Det genomsyrar hela verksamheten, från produktutveckling till support. Den konsekventa satsningen gör att vi idag är välkända i redovisnings­kretsar för vår höga kompetens.

Redan 1990 lanserades det första redovisningsprogrammet för redovisnings­byråer. Det blev snabbt en favorit bland redovisnings­proffs och utsågs samma år till ”Bästa administrativa program” av tidningen Mikrodatorn. Sedan dess har vi löpande utvecklat nya produkter och vårt sortiment riktar sig idag både till redovisningsbyråer och företag med mindre avancerade behov.

Vi arbetar aktivt med att påverka i frågor som rör t.ex. redovisning. Vi har regel­bundna kontakter med bl.a. Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-gruppen, SIE-gruppen och Bank­giro­centralen och fungerar i många fall som bollplank och remissinstans åt dessa.

Systemkompetens