Hantverksdata

Tidsregistrering för småföretagare och hantverkare. Integrering finns till Fortnox.

Funktioner och processer

Orderhantering Samla enkelt allt material och tider på en arbetsorder i systemet. Med hjälp av EDI-följesedlar, favoritlistor och färdiga branschprislistor som alltid är uppdaterade. Tidsregistrering Registrera tiden direkt på arbetsplatsen. En registrering ger underlag till både arbetsorder och lön. Tidsplanering Planera arbetsordern på montören och den blir synlig direkt i surfplattan/mobiltelefonen. Kundhantering Alla uppgifter sparas och finns tillgängliga. Möjlighet att ställa in betaldagar, synlig rabatt/påslag, synligt artikelnummer, rotuppgifter och omvänd byggmoms. Artikelhantering Entré Office levereras med aktuella prislistor för din bransch. Listorna uppdateras automatiskt. Du kan även läsa in dina rabattbrev om du vill. Kundreskontra Hjälper dig att hålla kontroll på att kunderna betalar sina fakturor i rätt tid. Förutom betalningsregistrering kan du skicka påminnelser och göra rotansökan via fil. Bokföring Ha koll på dina leverantörsfakturor och betala i tid. För enklare registrering, använd EDI faktura så blir registreringen problemfri. Alla fakturor och betalningar hamnar automatiskt i bokföringen. Registrera övriga transaktioner manuellt. Möjlighet att ta ut momsrapport, balansrapport och resultaträkning. Integration Skapa arbetsorder, dokumentera och registrera tid och material i Entré Office. När jobbet är klart kan du genom integrationen fakturera, sköta redovisningen och kundreskontran i Fortnox. Projektredosvisning Koppla order till projekt. Med möjlighet att få redovisning på timmar, kostnader och alla intäkter på alla ingående ordrar i projektet.

Systemleverantör