Unit4 Business World

Ett ERP system mycket omtyckt i kommunala sektorn.

Branschfokus

Tjänsteföretag, Offentlig sektor, Fastighet

Utmärkelser

Årets Affärssystemsprojekt 2018. Pris för bästa affärslösning för offentlig sektor 2018

Systemleverantör

Historik

Är ett system som från början kom från Norge och hette Agresso. Grundades 1980. År 2010 bytte Agresso AB namn till UNIT4 Agresso AB och 2015 byttes namnet till Unit4 AB