Avantix POS

POS kassalösningar för bl a hotellbranschen